Når det drejer sig om industrielle aktiviteter, er det vigtigt med korrekt ventilation. Det rigtige ventilationssystem kan forbedre luftkvaliteten og sikkerheden for dine medarbejdere. Herudover kan det også sikre dig, at farlige luftpartikler såsom støv, røg og kemiske dampe fjernes fra arbejdsmiljøet.

Derfor er det vigtigt at forstå det grundlæggende i industriel ventilation, så du kan træffe en informeret beslutning om, hvilken type system du har brug for til dit anlæg. Du kan med fordel tjekke NOVENCO ud.

Typer af systemer 

Industriel ventilation findes i mange forskellige former, fra enkle lokale udsugningssystemer til mere komplekse mekaniske systemer. Lokale udsugningssystemer anvender ventilatorer og kanaler til at opfange og fjerne potentielt farlige luftpartikler ved kilden. 

Disse systemer er som regel relativt enkle og omkostningseffektive, men de er måske ikke tilstrækkelige nok til større anlæg med større behov for luftstrøm. I disse tilfælde er mekaniske eller generelle ventilationssystemer normalt det bedre valg. 

Mekaniske og generelle ventilationssystemer

Disse systemer presser enten frisk udluft ind i et anlæg eller trækker forurenet indendørs luft ud af bygningen (eller begge dele). Ved at skabe et afbalanceret tryk i anlægget er disse systemer med til at sikre, at farlige partikler ikke ophobes i visse områder og forårsager sundhedsproblemer for de ansatte. 

Sikkerhedsovervejelser 

Når man designer et industrielt ventilationssystem, er det vigtigt at tage hensyn til eventuelle potentielle sikkerhedsrisici i arbejdsområdet. Hvis der f.eks. er mulighed for, at der kan ophobes farligt materiale i kanalsystemet eller ventilatorbladene, skal der træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre, at disse materialer slipper ud i arbejdsmiljøet. 

Herudover skal alle elektriske komponenter installeres korrekt og inspiceres regelmæssigt for tegn på slitage eller skader.  

Lydniveauet

Når man investerer i et ventilationssystem til sin virksomhed eller fabrik, er det essentielt at have fokus på larmen, systemet kan generere. Larm fra ventilationssystemer kan nemlig have en negativ virkning på medarbejdernes komfort og velvære. 

Tænk derfor over det!

Konstant støj kan forstyrre søvn, påvirke koncentrationen og øge stressniveauet hos de mennesker, der opholder sig i området. Derfor bør man altid vælge et system med et lavt støjniveau og placere det strategisk for at minimere larmen. 

Yderligere kan professionel hjælp til korrekt installation og vedligeholdelse sikre, at systemet fungerer optimalt og med så lidt støjgener som muligt. På den måde skaber man et sundt og behageligt indeklima uden at gå på kompromis med lydniveauet.

Den rette ventilation

Industriel ventilation er en vigtig komponent i ethvert industrielt anlæg – og en komponent, der ikke bør overses ved udformningen af en arbejdsplads. Afhængigt af dine behov kan lokale udsugningssystemer eller mekaniske/generelle ventilationssystemer være nødvendige for at sikre arbejdsforhold for dine medarbejdere. 

Ved at forstå, hvordan disse typer systemer fungerer, og ved at tage passende sikkerhedsforanstaltninger under installations- og vedligeholdelsesprocedurer kan du sikre, at dit anlæg har et pålideligt system. Og at det er et system, der beskytter medarbejderne mod farlige luftpartikler, samtidig med at produktiviteten holdes høj.