At sende skyldnere til inkasso er ikke gratis. Hvis du får pengene hjem, dækkes udgiften dog som regel ind af opkrævningen. Men det er jo ikke altid sikkert at det lykkes og så står du – som virksomhed, tilbage med regningen.

Det er derfor et oplagt spørgsmål om man som virksomhed selv må stå for inkassoarbejdet, og så spare udgiften til at hyre et inkassofirma.

Det korte svar på det første spørgsmål er: Ja. Du må som virksomhed godt selv stå for inkasso. Det kaldes ”egeninkasso”. Der er dog visse regler som skal overholdes. Det vil vi se lidt nærmere på i denne artikel.

Men noget andet er så om det faktisk kan betale sig, selv at føre inkasso. Det afhænger af flere ting, som vi også vil se lidt nærmere på.

Egeninkasso eller frivilligt forlig

Egeninkasso bruges som betegnelse for den situation, at du som virksomhed selv står for inddrivelsen af et forfaldent skyldigt beløb fra en debitor.

Egeninkasso er det modsatte af det som kaldes ”fremmedinkasso”, hvor du overlader inddrivelsen til en inkassovirksomhed eller en advokat.

Ofte vil det i første omgang være tilstrækkeligt med en venlig henvendelse, eventuelt telefonisk, for at minde dem der skylder dig penge om den manglende betaling. På den måde kan en god kunderelation bevares med henblik på fremtidige forretninger.

Måske er dem der skylder dig penge blot kommet i en situation, hvor de er ude af stand til at betale det forfaldne beløb. Det kan skyldes sygdom, ulykke, arbejdsløshed eller andre pludselige hændelser.

I det tilfælde kan det være en god ide at indgå et frivilligt forlig. Med en frivilligt forlig erkender skyldneren gældens størrelse og eksistens, og underskriver en skyldnererklæring. Her vil der eventuelt aftalts en afdragsordning.

Med et frivilligt forlig sikres det dels at gælden ikke forældes, og dels at gælden senere kan dokumenteres, hvis du senere vælge at gå videre med fremmedinkasso – sender sagen til inkasso hos en advokat eller inkassofirma.

Hvis ikke det på den måde lykkes at få en aftale med skyldner kan der sendes rykkere pålagt gebyrer og renter. Reglerne for renter og gebyrer i forbindelse med rykkerskrivelser er beskrevet i renteloven.

Regler for egeninkasso

Hvis du selv vælger at drive inkasso, er der nogle regler du skal overholde. De er beskrevet i en bekendtgørelse, som hedder: indrivelsesomkomstningsbekendtgørelse.

Her står der bl.a. at: ”fordringshaveren kan kræve betaling for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren (frivilligt forlig), og til administration heraf”.

Hvor meget du må kræve i inkassoomkostninger afhængige af gældens størrelse og starter med 200 kr. fra fordringer fra 0 – 1000 kr.

Skal du vælge egeninkasso eller fremmedinkasso?

Det kan umiddelbart virke som en fordel for selv at stå for dine inkassosager. Der kan spares nogle salærer, og du får dækket dine administrationsomkostninger af de opkrævede inkassobeløb.

Fremmedinkasso, hvor man lader et inkassofirma eller en advokat stå for inddrivelsen af fordringen, kan dog ofte vise sig, i mange tilfælde vil være en fordel.

Når du hyrer et inkassobureau til at håndterer sagerne undgår du frustrationer over at skulle beskæftige sig med dårlige betalere. Du sparer også tid, som du så kan bruge på din forretning.

Du kan også bedre undgår også fejl i krav, gebyrer, renter og dokumentation i forbindelse med en eventuel fogedsag, hvis man bruger et professionelt inkassofirma.

Mange kunder har også lidt mere respekt for et brev fra et inkasso- eller advokatfirma, og er måske mere tilbøjelig til at betale allerede efter første henvendelse.