Hvis du er blandt de danskere, der ivrigt shopper på nettet, så har du sikkert bemærket, at der på langt de fleste hjemmsider og webshops er et felt, der hedder rabatkoder. Der er ofte plads til at skrive noget, men det kan være svært at finde koder, der er aktive og giver rabat. Det kan være både frustrerende og tidskrævende, og derfor har vi skrevet den artikel for at komme dig til undsætning. Her præsenterer vi nemlig et værktøj for dig, der ikke alene kan spare dig en masse penge, men også en masse tid som du normalt bruger på at lede efter rabatkoder på internettet. Følg det her lifehack og få adgang til over 1.000+ rabatkoder på samme tid helt gratis.

Sådan fungerer Rabatta

Rabatta er din nye personlige shopping-ven, når du handler online og gerne vil spare penge. Den scanner nemlig internettet for rabatkoder og giver dem til dig, når du er på vej til at betale på en vare for en webshop. Det vil altså sige, at du i bedste fald sparer penge fordi Rabatta har fundet en rabatkode til dig – og selv hvis ikke der er nogen rabatkoder, er du sikker på, at du har den lavest mulig pris på produktet på den pågældende webshop. Det er ganske gratis og helt enkelt at komme i gang med at bruge Rabatta – klik på linket ovenover eller foretag en simpel Google-søgning – så er du i gang med at spare penge med Rabatta.

Over 100.000 danskere får rabatkoder med Rabatta

Det seneste år er over 100.000 danskere blevet en del af Rabatta rabatkodeunivers, der både tæller deres browserudvidelse, app og hjemmeside. Der er i skrivende stund over 1.000 aktive rabatkoder til både store og små danske webshops. Skal du have del i disse rabatkoder kræver det altså kun, at du installerer Rabatta til enten mobil eller computeren. Det er ganske gratis og super nemt at komme i gang med at bruge udvidelsen både på mobil og computer.

Rabatkoder til Zalando, ASOS og mange flere danske webshops

Med Rabatta får du adgang til over 1.000 rabatkoder til at fra mode, sportstøj, elektronik og interiør. Du finder rabatkoder til lidt af hvert med Rabatta – og blandt de største webshops kan Zalando, ASOS, NA-KD og mange andre større brands nævnes som Rabatta har fundet rabatkoder til. Derudover kan du klikke på linket længere oppe i artiklen og se et endnu større overblik over hjemmesider du kan finde rabatkoder til med Rabatta. Der kommer hele tiden nye og friske rabatkoder, så hvis ikke der er nogen lige nu, så kommer de sikkert snart i fremtiden. På den måde kan du altså spare både tid og penge, når du handler på nettet med Rabatta installeret.